Thursday, April 8, 2010

Bakit?


"bakit kailangan ko pang magpakatanga para manatili lang siya,.......


kung makakakaya ko namang sumaya at tumawa nang hindi ko siya kasama?"

No comments:

Post a Comment